Evaluation of the Effect of Cultural Characteristics on Use of Health Care Services Using the “Giger and Davidhizar’s Transcultural Assessment Model”: A Sample from a Village in Eastern Turkey.


Tanrıverdi G., Bayat M., Seviğ Ü., Birkök C.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.4, no.1, pp.19-24, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.19-24

Abstract

Background: Knowing the cultural factors existing behind health behaviors is important for improving the acceptance of services and for elevating the quality of service. Objectives: This study was conducted for the purpose of evaluating the effect of cultural characteristics on use of health care seiceung eGig d Diizasranuural Assessment Model”. Methods: The research is qualitative. The study group was 31 individuals who volunteered to participate in the study and living in a rural area. The snowball method was used. Data were collected in 2005. Results: Limitations/obstacles to the use of health care services were the widespread gender, use of traditional treatment methods, a high level of environmental control, and a fatalistic attitude about health. Conclusion: According to the results the most important limitation/obstacle to using health care services was being a woman. Key Words: Cultural Characteristics, Utilization of Health Care Services, Giger and Davidhizar’s Transcultural Assessment Model.
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Üzerinde Kültürel Özelliklerin Etkisinin “Giger and Davidhizar’ın Kültürlerarası Tanılama Modeli” İle Değerlendirilmesi: Türkiye’nin doğusundan bir köy örneği Giriş: Sağlık davranışlarının arkasında yatan kültürel etmenlerin bilinmesi, hizmetin kabul edilebilirliğini artırmada ve hizmetin kalitesini yükseltmede önemlidir. Amaç: Bu araştırma, sağlık hizmetlerinden yararlanma üzerinde kültürel özelliklerin etkisini ”Giger ve Davidhizar’ın Transkültürel Değerlendirme Modeli” ile değerlendirmek amacıyla yapıldı. Metod: Araştırma kalitatifdir. Çalışma grubunu kırsal alanda yaşayan ve gönüllü olan 31 birey oluşturdu. Kartopu yöntemi kullanıldı. Veriler odak grup görüşme yöntemi ile 2005 yılında toplandı. Araştırmaya başlamadan önce gerekli izinler alındı. Veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Cinsiyet, geleneksel tedavi kullanımına meyil, çevresel kontrolün yüksek olması ve kaderci yaklaşım sağlık hizmeti alımındaki yaygın sınırlılık/engellerdir. Sonuçlar: Araştırma sonuçlarına göre sağlık hizmeti alımındaki sınırlılık/engellerin en önemli nedeni kadın olmaktır. Anahtar Sözcükler: Kültürel Karakteristikler, Sağlık Bakım Hizmetlerinin Kullanımı, Giger ve Davidhizar’ın Transkültürel Değerlendirme Modeli