Konya’daki DSİ Küçük Sulama Projelerinde Performansın Ekonomik Göstergelerle Değerlendirilmesi


TEKİNER M., AKTÜRK D., ARISOY H.

VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, vol.II, pp.141-149

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: II
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.141-149
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Increasing demand for water in the growing population, especially in the agricultural irrigation sector, increases the importance given to the work on the effective use of water, as water availability decreases day by day. One of the goals in this regard is to increase the quality of the product and quality obtained from the unit area by providing effective use of water and to increase the welfare level of the producers living in the rural area with this increase and consequently to prevent uncontrolled migration from the rural to the urban areas. However, the expected benefit from the irrigation projects It does not take place. In order to overcome this drawback, it is necessary to analyze the performance of the irrigation system regularly at regular intervals, by determining the appropriate indicator set for the network. In this study, a total of 13 water user associations using small irrigation projects constructed and operated by DSİ in Konya province have been evaluated in terms of system performance with some of the agricultural efficiency and economic efficiency indicators. As a result of this evaluation, averages of the water user associations were calculated and the irrigation rate was 88%, the total irrigation rate 92%, the water fee collection performance 79%, the cost recovery ratio 66%, the Maintenance cost to revenue ratio 31% Total MOM cost per unit area as 43 TL/da.

Suyun kullanılabilir kısmının her geçen gün azalması buna karşın artan nüfusun su ihtiyacının artması özellikle tarımsal sulama sektöründeki baskıyı artırmakta ve suyun etkin kullanımı konusundaki çalışmalara verilen önemi de artmaktadır. Bu konudaki hedeflerden biri de suyun etkin kullanımını sağlayarak birim alandan elde edilen ürünün ve kalitesinin artırılması, bu artışla birlikte kırsal alanda yaşayan üreticilerin refah düzeyinin artırılması dolayısıyla da kırsaldan kente kontrolsüz göçün engellenmesini sağlayacak olmasına karşın bu hedefi gerçekleştirecek sulama projelerinden beklenen fayda maalesef istenen düzeyde gerçekleşmemektedir. Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılabilmesi için şebekelerde uygun gösterge setinin belirlenerek belirli aralıklarla düzenli olarak sulama sistem performansının analiz edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Konya ilinde DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan küçük sulama projelerini kullanan toplam 13 su kullanıcı örgütü tarımsal etkinlik ve ekonomik etkinlik göstergelerinden bazıları ile sistem performansı açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, bahsi geçen su kullanıcı örgütlerinin ortalamaları hesaplanmış ve sulama oranı %88, toplam sulama oranı %92, su ücreti toplama performansı %79, masrafların karşılanma oranı %66, bakım masraflarının gelire oranı %31 ve birim sulanan alana karşılık gelen toplam işletme-bakım-yönetim masrafı ise 43 TL/da olarak belirlenmiştir.