Kütahya Fay Zonu’nun Holosen AktivitesiHolocene Activity of Kütahya Fault Zone


Altınok S., KARABACAK V., YALÇINER C. Ç., BİLGEN A. N., ALTUNEL E., KIYAK N. G.

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.55, no.1, pp.1-17, 2012 (Peer-Reviewed Journal)