Bibliometric analysis of global rabies research between 1992 -2022


ALKAN S., ÖNDER T., Oğuz Mızrakçı S.

Journal of Zoonotic Diseases, 2023 (Peer-Reviewed Journal)