Konkamastoid Sütür UygulamasınınRetroauriküler İnsizyona Bağlı KulakProtrüzyonunu Önlemede Etkinliği


kılıç a. s. , eroğlu m., GÜÇLÜ O., DEREKÖY F. S.

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresine, Turkey, 4 - 07 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey