Çeviribilim Dergilerinin Profilleri ve Bilimsel Dergi Yayıncılığı


Akdağ A. I., Yıldız M., Tülek R. G., Denissova N., Selcen A.

in: Research and Publication Issues in Translation and Interpreting Studies, Ayşe Nihal AKBULUT,Oktay ESER, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.45-71, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.45-71
  • Editors: Ayşe Nihal AKBULUT,Oktay ESER, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, bilimsel yayıncılığın ne olduğu, bir akademik derginin sahip oldu-
ğu ölçütlerin neler olabileceği ve bunların gerçek hayatta ne kadar uygulanabildiği sorularına yanıt aranmaya çalışılacaktır. Bu çalışmanın genel amacı, özel olarak geliştirilen inceleme modeli çerçevesinde Çeviribilim alanında bilimsel çalışmalar yayınlayan
beş yabancı derginin profilini çıkarmak, benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda, çalışma akademik dergiciliğin özniteliğini betimlemeye çalışan
bir üst bakış niteliğindedir. İnceleme modeli 22 başlık içermektedir: Yayıncı kuruluş,
hedef kitle, editör, erişim, yayın aralığı, geçmiş, statü, bölge, çevre, ekol, dil, dışa açıklık, yazar çevresi, makale uzunluğu, düzey, tutarlılık, yazı kabul biçimi, kalite güvencesi, disiplinlerarasılık, konu dağılımı, yaygınlık ve öz formatı. Çalışmanın verileri İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Doktora programı kapsamında Prof. Dr. Turgay Kurultay
tarafından verilen Seminer dersinde yapılan araştırmadan toplanmıştır. Bu sunumda
2011 yılında yapılan bu araştırmanın sonuçlarını paylaşmanın yanı sıra güncel durum da değerlendirilmek istenmektedir. Araştırmanın bütüncesini oluşturan bilimsel
dergiler şunlardır: Traduction, Terminologie et Rédaction,
The Translator, Moskova
Devlet Üniversitesi Çeviribilim Dergisi,
The Journal of Specialized Translation ve Target. Sonuç olarak, misyon açısından benzerlik göstermelerine rağmen dergilerin birbirinden farklı özelliklerinin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, bazı dergilerin özellikle belli

çevrelerin görüşünü yansıttığı görülmüştür. Bu yüzden akademik derginin tanımını
yapabilmek genelde olanaklı olsa da dergilerin detaylarına inildikçe meydana gelen
farklılaşmalar akademik dergilerin her birinin kendine özgü yapısının olduğunu göstermiştir. Bu durum derginin yayınlandığı ülkenin ekonomik, siyasi, ideolojik koşullarıyla ve yerel akademik ortamın özgül nitelikleriyle açıklanabilir. Bununla birlikte,
söz konusu derginin bu koşulların etkisiyle akademik tarafsızlık ve kalite ilkesini ger-
çek hayatta ne ölçüde uygulayabildiği sorusu da gündeme gelmektedir.