İmâm Buhârî’nin Sahîh’ine Kaynaklık Bakımından İmâm Mâlik’in Muvatta’sı (Tahrîc, Mukâyese ve Tahlîl)


Creative Commons License

Durmuş Ü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, no.14, pp.171-212, 2019 (Peer-Reviewed Journal)