İslam Hukuk Felsefesinde ‘Hukukun Üstünlüğüne Dayalı Hukuk Devleti’nin Metodolojik Referansları


AYENGİN T.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, sa.15, ss.1-12, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1-12

Özet

Hukukî keyfiliği önlemede, yetki paylaşımını sağlamada ve kanunların oluşumundan önce ve oluşumu sırasında gözetilmesi gerekenleri tespit etmede hukuka yol gösteren “hukuk devleti” ve “hukukun üstünlüğü” terimleri son zamanlarda yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Terimleşmesi yeni olan bu kavramların düşünsel boyutu eski dönemlere kadar götürülmektedir. Hukuk bilimine önemli katkılarda bulunan İslam hukuk metodolojisinde de bu konular örtülü bir biçimde ele alınmıştır. Bilimsel içtihatların meşruiyetini onaylayıcı bir rol üstlenen İslam hukuk metodolojisinin tartışma konuları İslam hukuk metodolojisinin hukukun üstünlüğüne dayalı bir hukuk devletini hedeflediğini göstermektedir. Bu makalede, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramlarının anlam alanı, özellikleri, gelişim seyri ve İslam hukuk metodolojisinde bu ilkelerin izdüşümleri tartışılmaktadır.