The Effect of Polymeric Hydrogel Application on Germination Under Saline Irrigation Water: Case Study of Barley


TAŞ İ., COŞKUN Y., TÜTENOCAKLI T., ORAL A., AKÇURA M.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND NATURAL SCIENCE, vol.10, no.2, pp.364-370, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In recent years, it has been tried to increase the usage areas of polymeric hydrogels, which are used to increase the water holding capacity of light textured soils in agricultural production. In this study, the effects of polymeric hydrogel on the germination of barley seeds under low quality irrigation water conditions were investigated. For this purpose, irrigation water prepared with an Electrical Conductivity (ECi) value of 0 [control], 6, 8, and 12 dS m-1 and Sodium Absorption Rate (SAR) less than 3 is placed in petri dishes in which 0.01 grams hydrogel has been added. 10 seeds of barley (Hordeum vulgare conv. distichon) variety were added to the same petri dishes. According to the results of variance analysis made with the data obtained in the study, it was determined that increasing irrigation water salinity was effective at the 5% significance level on the germination rate and seedling dry weight of barley. However, the difference between the subjects treated with hydrogel was not statistically significant. In response to the increased irrigation water ECi value, the germination rate and germination power of barley decreased. It was determined that hydrogel application did not have any effect on the germination rate and germination power of barley under increasing ECi value conditions.

Son yıllarda tarımsal üretimde hafif bünyeli toprakların su tutma kapasitesini artırmaya yönelik olarak kullanılan polimerik hidrojellerin kullanım alanları artırılmaya çalışılmaktadır. Yapılan bu çalışmada, polimerik hidrojelin düşük kalite sulama sularının kullanıldığı şartlarda arpa tohumların çimlenmesi üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaç için sulama suyu Elektriksel İletkenlik (ECi) değeri 0 [kontrol], 6, 8, 10, 12 ve 15 dS m-1 ve Sodyum Absorbsiyon Oranı (SAR) 3’ten küçük olacak şekilde hazırlanmış sulama suları 0.01 gramlık hidrojelin yerleştirildiği petri kaplarına eklenmiştir. Aynı petri kaplarına iki sıralı arpa (Hordeum vulgare Conv. Distichon) çeşidinden 10’ar tohum eklenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen verilerle yapılan varyans analiz sonuçlarına göre, artan sulama suyu tuzluluğunun, arpanın çimlenme hızı ve çimlenme gücü üzerine %5 önem düzeyinde etkili olduğu belirlenmiştir. Ancak hidrojel uygulamasının araştırılan konular arasındaki farkı, istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Artan sulama suyu ECi değerine karşılık, arpanın çimlenme hızı ve çimlenme gücü azalmıştır. Artan ECi değeri koşullarında hidrojel uygulamasının arpanın çimlenme hızı ve çimlenme gücü üzerine her hangi bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.