Zirkonyum Oksit Seramiklerin Eğilme Dayanımı Üzerine Sinterleme Prosedürünün Etkisi


Ersoy N. M., Aydoğdu H. M., Ünalan Değirmenci B.

YYÜ Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.131

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.131
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Amaç:

Farklı sinterleme prosedürlerinin Y-TZP seramiklerin esneme dayanımı üzerine etkilerinin incelenmesi

Materyal ve metot:

Ytrium-stabilize zirkonyum oksit ve monolitik zirkonyum oksit materyallerinden 60’ar adet olmak üzere toplam 120 adet bar hazırlandı. Her grup kendi içinde rastgele olarak üç alt gruba ayrıldı (n=20). Her alt gruba regular (rs), speed (ss) ve superspeed (hs) olmak üzere üç farklı sinterleme prosedürü uygulandı. Sinterleme sonrası bar boyutları 1.2 mm×4 mm×25 mm olarak ölçüldü.

Örnekler sinterleme sonrasında üç nokta eğilme testine tabi tutuldu ve kırılma dayanımı değerleri ölçüldü.

Veri dağılımları için tek yönlü ANOVA ve çoklu karşılaştırmalar için Duncan testi kullanılarak sonuçların analizi yapıldı.

Her gruptan alınan örnekler SEM ile 5000 ve 15000 büyütmede görüntülenerek gren büyüklükleri incelendi.

XRD (X ray diffraction) tekniği ile örneklerin kristal yapıları incelenerek faz değişimleri değerlendirildi.

Bulgular:

Üç nokta eğilme testi sonuçları her iki malzeme için de hs gruplarının dayanım değerlerinin rs ve ss gruplarına oranla anlamlı derecede yüksek olduğunu, bununla birlikte rs ve ss grupları arasında bir fark bulunmadığını gösterdi.

SEM incelemesi sonucu gren boyutları arasında gruplara göre gözlenebilen bir fark yoktu.

XRD analizi tüm gruplarda tetragonal faza geçisin tam olarak gerçekleştiğini ve ölçülebilen bir monolitik faz olmadığını gösterdi.

Sonuç:

Superspeed programı ile sinterlenen örneklerin daha yüksek dayanıma sahip olduğu görüldü.