Siberokrasi Kavramı ve Avatarların Dünyası Metaverse


Yıldırım A.

Icoms / Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 29 November 2021, pp.49

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.49
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Özet Siberokrasi Kavramı David Ronfelt tarafından 1991 yılında kullanılmaya başlanan birbirine bağlı bilgisayar ağlarının yönettiği teorik bir yönetim biçimidir. Bu teoriye göre bilgi çağının derinleşmesiyle beraber yeni tür demokratik, totaliter ve hibrit hükümetler ortaya çıkacaktır. Siberokrasi; bilgilerin bir sorunun kaynağından birbirine bağlı bir bilgisayar ağları sistemi ve otomatik bilgi sıralama yazılımı aracılığıyla, insanlara hızlı bir şekilde iletmesini sağlayacaktır. Bir Siberokrasinin neye benzeyeceğini tam olarak söylemek için henüz çok erken olsa da gelecekteki elektronik bilgi ve iletişim altyapılarının (yani siber uzayın) gelişiminin ve bunlara erişim talebinin hayatın doğasını nasıl değiştirebileceğini tartışmak için türetilen bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kavram 1990’lı yıllardan itibaren bir teori olarak kalsa da internet çağıyla beraber yeniden düşünülmesi gereken bir teori olmuştur. Çünkü internet, sosyal medyadan ibaret kalmayarak yelpazesini genişletmiştir. İnternetin sonraki aşaması olarak düşünülen Metaverse de bu noktada önemlidir. Kişilerin avatarlarıyla var olacağı üç boyutlu bir sanal iletişim ağı, ilk olarak 1992 yılında Neal Stepheson’ın Snow Crash romanında geçmiştir. Metaverse kavramı, içinde her şeyin olduğu derin bir dünya olarak tasvir edilebilmektedir. Metaverse bir oyun dünyasından farklı olarak birçok alandan oluşabilir, canlı konserler, etkinlikler, fikir liderlerinin katıldığı toplantılar, NFT eserlerin yayınlandığı sanal anıtların olduğu bir evren olarak kurgulanmaktadır. Metaverse’in ilk adımlarından biri olarak PlayerUnknown’s Battegrounds’un (PUBG) tasarladığı Artemis 64 kilometrelik sanal bir ortam inşa edilmektedir. Bu durumda David Ronfelt’in ortaya çıkardığı Siberokrasi kavramına çok da uzak kalmamaktadır. Bu çalışma Siberokrasi kavramını baz alarak Metaverse kavramını açıklayacaktır. İnternet çağında yaşanan hızlı dönüşüm sosyal medyayı da geçerek internetin sonraki aşamasını inceleyecek ve siberokrasi ile arasındaki ortak öngörüler saptanacaktır. Anahtar Kelimler: Siber Uzay, Metaverse, Siberokrasi, Sanal Gerçeklik