Ebelik öğrencilerinin mezuniyet kriterlerini uygulama becerilerinin değerlendirilmesi.


CANGÖL E. , DİNÇ A. , DEMİRCİ H., GÜLTEPE R. , BAHADIR E.

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri