Lapseki (Lampsakos) Antik Kentlerinin Kırsal Turizm Açısından İrdelenmesi


Creative Commons License

Erduran Nemutlu F., Öztürk E.

International Rural Tourism and Development Journal, vol.3, no.2, pp.52-56, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Cultural landscape elements are among the most important values in terms of the source of rural tourism. Historical cultural resources in rural areas give identity to the region and improve the visual quality of the area. The unique cultures of each region leave traces over time and shape the terrain. This study was conducted with the hypothesis that cultural landscape values of Lapseki district will be a source of rural tourism. In this study, it is aimed to determine the ancient cities of Lapseki, to protect them in terms of rural tourism and to convey them to future generations. Lapseki district is important since it is a settlement since ancient times. It is the shortest point between Asia and Europe. Therefore, the first coin was minted as a trade center. It was also important with vineyards, horticulture and wine production. As a result of the study, the locations of the ancient cities in the regions of Lapseki district were determined on the map and a resource was created for rural tourism. In the method of the study, the regions and elements lived in the ancient period were determined by literature and field researches. Keywords: Çanakkale, cultural landscape, tourism, rural development

Kültürel peyzaj elemanları, kırsal turizm kaynağı açısından en önemli değerler arasındadır. Kırsal bölgelerde yer alan tarihi kültürel kaynaklar bölgeye kimlik kazandırır ve alanın görsel kalitesini artırırlar. Her bölgenin özgün kültürleri zaman sürecinde izler bırakır ve araziyi şekillendirir. Bu çalışma Lapseki ilçesinin kültürel peyzaj değerlerinin kırsal turizme kaynak oluşturacağı hipotezi ile yapılmıştır. Bu çalışmada Lapseki antik kentlerinin belirlenerek, kırsal turizm açısından korunarak kullanımı ve gelecek kuşaklara iletilebilmesi amaçlanmıştır. Lapseki ilçesi, antik dönemlerden itibaren yerleşim yeri olması nedeni ile önemlidir. Asya ile Avrupa arasında en kısa bağlantı noktası olan bir liman kentidir. Bu nedenle ticaret merkezi olarak bölgede ilk sikke basılmıştır. Aynı zamanda bağları, bahçe bitkileri ve şarap üretimi ile de önemli olmuştur. Çalışma sonucunda Lapseki ilçesine ait bölgelerde yer alan antik kentlerin harita üzerinde yerleri belirlenerek kırsal turizme kaynak oluşturulması sağlanmıştır. Çalışmanın yönteminde antik dönemde yaşanmış bölgeler ve elemanlar literatür ve alan araştırmaları ile belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Çanakkale, kültürel peyzaj, turizm, kırsal kalkınma