YBÜ de takip edilen sistemik ve lokalize bakteriyel enfeksiyonlu hastalarda prokalsitonin değerlerinin karşılaştırılması


ayşe i., DEMİRARAN Y. , erus s., yaprak u.

30. ANKEM kongresi Kıbrıs, 6 - 10 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri