Evaluation Of Surface Roughness In The Drilling Of Compact Laminate Composite


Bilge T., Motorcu A. R., Ivanov A.

UMTIK-2016, 17th International Conference on Machine Design and Production, Bursa, Turkey, 12 - 15 July 2016, vol.1, pp.1-17

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-17
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Tool wear also affects the surface quality of workpieces. In this study, the effects of drilling parameters on Ra surface roughness of holes in drilling of compact laminate composites (KLK) using unused/new (T 1) and used/worn (T 2) high speed steel (HSS) drills. Drilling type (Dt), the cutting speed (Vc) and feed rate (f) were used as control factors. Optimum levels of the control factors is determined via Taguchi method (TM) and the effects of each control factor on surface roughness is examined with analysis of variance (ANOVA). Optimal levels of parameters for minimum surface roughness are determined as; Vc:178 m/min cutting speed, f:0.07 mm/rev feed rate and drilling with pecking in drilling operations with both tools.

Takım aşınması işlenen parçaların yüzey kalitesini de etkilemektedir. Bu çalışmada, kompakt laminat kompozitlerin (KLK) kullanılmamış (T 1) ve kullanılmış (T 2) yüksek hız çeliği (HSS) matkaplarla delinmesinde deliklerin Ra yüzey pürüzlülükleri üzerinde delme parametrelerinin etkileri araştırılmıştır. Kontrol faktörleri olarak; delme tipi (Dt), kesme hızı (Vc) ve ilerleme miktarı (f) alınmıştır. Taguchi metodu (TM) ile kontrol faktörlerinin optimum seviyeleri, varyans analizi (ANOVA) ile her bir kontrol faktörünün yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Her iki takımla delik delme işlemlerinde minimum yüzey pürüzlülüğü için parametrelerinin optimum seviyeleri; V:178 m/dk kesme hızı, f:0.07 mm/dev ilerleme miktarı ve gagalama ile delik delme olarak belirlenmiştir. T 1 takımlar T 2 takımlara göre % 75 daha iyi performans sergilemişlerdir. Bu çalışmada ayrıca, T 1 ve T 2 takımlarla delme işleminde Ra yüzey pürüzlülüğünün tahmini için Lineer Regresyon Analizi ile birinci dereceden tahminsel denklemler geliştirilmiş ve denklemlerin korelasyon katsayıları (R 2) sırasıyla 0.949 ve 0.71 olarak hesaplanmıştır.