Araştırma Geliştirme Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı Üzerindeki Etkisi G 8 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi


Kılıç C., Bayar Y., Özekicioğlu H.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.44, pp.115-130, 2014 (Peer-Reviewed Journal)