Zirkonya Altyapıların Hacimsel Olarak Karşılaştırılması


Creative Commons License

Eskitaşçıoğlu M., Ünalan Değirmenci B., Aydoğdu H. M.

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23, pp.118

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 23
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.118
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Purpose: To compare the inner volumes of zirconia frameworks which were sintered with three different programs and subjected
to multiple firings.
Materials andMethods: 72 identical zirconia single crown frameworks based on one CAD design file weremilled with the same
CAMdevice (inLabMCXL). Frameworks were assigned to three groups and sintered with three different programs with total durations
of 8 hours, 2 hours and 10 minutes. Following sintering, all frameworks were subjected to multiple firings to animate
the porcelain veneering process with no porcelain applied. To compare the final inner volumes frameworks were placed on a
precision scale and filled with distilled water observing zero liquid camber; all measurings were made by same experienced
operator. As the density of distilled water is 1 gr/ml, the weight of distilled water in the framework gave the inner volume; 1
μg of water weight was equal to 1 μl of volume.
Results: Average inner volumes for 8 hours, 2 hours and 10 minutes sintering groups were 159.625μl , 159.625μl and 161.75μl
respectively. One way ANOVA test result shows there is no significant difference between sintering groups (p>0.05).
Conclusion: There is no significant difference between the final inner volumes of zirconia frameworks which were sintered with
three different programs and consequently subjected to multiple firings.
Amaç: Üç farklı programla sinterlenmiş ve çoklu fırınlamalaramaruz kalan zirkonya altyapıların iç hacimlerinin karşılaştırılması.
Yöntem: Tek bir CAD tasarım dosyasına göre üretilmiş 72 özdeş zirkonya tek kron altyapıları aynı CAM cihazı (inLab MCXL) ile
freze edilerek üretildi. Altyapılar üç gruba ayrılmış ve 8 saat, 2 saat ve 10 dakikalık toplam süresi olan üç farklı programla sinterlenmiştir.
Sinterleme sonrasında, tüm altyapılar üzerine porselen eklemeden porselen veneer işlemini simule eden çoklu fırınlamalara
tabi tutuldu. Altyapıların nihai iç hacimleri hassas bir terazi gözü üzerine yerleştirilmek ve damıtılmış su ile
doldurularak ağırlığını ölçmek suretiyle karşılaştırılmıştır. Tüm ölçümler aynı operatör tarafından yapılmıştır. Damıtılmış su yoğunluğu
1 gr / ml olarak alınmış ve iç hacim elde edilmiştir.
Bulgular: 8 saat, 2 saat ve 10 dakika sinterleme grupları için ortalama iç hacimleri sırası ile 159.625μl, 159.625μl ve 161.75μl
olarak ölçüldü. Tek yönlü ANOVA testi sonucu sinterleme grupları(p> 0.05) arasında anlamlı bir fark olmadığını gösterir.
Sonuç: Üç farklı programla sinterlenmiş ve takiben çoklu fırınlamlara tabi tutulan zirkon altyapıların nihai iç hacimleri arasında
anlamlı bir fark yoktur.