FOTODİNAMİK TERAPİ YENİ FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİ


Yanık S., Pişkin M., Özkan M., Öztürk Ö. F. (Editor)

Paradigm Press Ltd., Çanakkale, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Paradigm Press Ltd.
  • City: Çanakkale
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Tetraizoindollerin türevleri olan ftalosiyaninler, kendilerine has simetri, elektron delokalizasyonu ve düzlemsellik özelliklerinden dolayı kimya alanında önemli bir yere sahiptir (Stuzhin ve Khelevina, 1996). Ftalosiyaninler birçok sektörde farklı işlevsel özellikte kullanılmaktadır. Bu sektörler arasında yakıt hücreleri uygulamaları, tıp alanında kanserin fotodinamik terapisi, güneş pillerinde fotosensörler, optik bilgisayarların okuma-yazma-algılama disklerinde kullanımı ve lazerli boyama sistemleri gösterilebilir. Bu uygulama alanlarının yanı sıra iletkenlik ve eşsiz elektronik dağılımı gibi farklı fiziksel ve kimyasal özellikleri de tespit edilen ftalosiyaninler, farklı sektörlerde kullanılmak üzere yeni araştırmalara ışık tutmaktadır.

Ftalosiyanin iskeletine periferal/non-periferal pozisyonlarının farklı türde sübstitüentler ile uyumlu olması sayesinde birçok işlevsel ve inovatif malzemelerin üretilmesine imkân sağlayabilmektedir. Fonksiyonel grup içermeyen ftalosiyaninlerin farklı organik çözücülerde ve suda çözünmesi kimyasal olarak mümkün değildir. Bu özelliği birçok alanda dezavantaj olarak görülebilir ancak farklı uzun ve hacimli grupların yapıya eklenmesi ile bu sorun ortadan kaldırılmaktadır. Yapıya katılan gruplar sayesinde oluşan yeni moleküller, kendilerine has özellikleri ile farklı fonksiyonel malzemelerin üretimine olanak sağlamaktadır (Sirlin vd., 1987). Donör gruplarını taşıyan makrohalkalı gruplar farklı türde metal iyonlarını bağlayabilecek özelliklere de sahiptir. Makroaza halkaları geçiş metalleri ile metal kompleksi oluştururken oksijene ihtiva eden dönor gruplar ise alkali metaller ile katılma bileşikleri oluşturmaktadır (Koray vd., 1986).

Neredeyse her metal ile koordine olabilme yapısına sahip olan ftalosiyaninlerin bugüne kadar 70’ ten fazla metal kompleksi sentezlenmiş ve sentezlenen bu yapılar farklı sektörlerde kullanılmak üzere deneysel olarak incelenmiştir (Garcia vd., 1998). Bütün bu özelliklerinden dolayı ftalosiyaninler, özellikle kimyacılar ve malzeme mühendisi ayrıca farklı disiplinler arası bilim dalında çalışan bilim insanları tarafından büyük ilgi görmektedir.