IMPACTS OF REGIONAL FESTIVALS ON LOCAL PEOPLE: EXAMPLE OF THE ALACATI HERB FESTIVAL


Saatci G., Yalçınkaya T.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.Özel Sayı, pp.153-169, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

l festivallerin yerel halk üzerinde çeşitli ekonomik, kültürel, yöresel ve sosyal etkileri mevcuttur. Yeni istihdam olanakları yaratarak yerel halkın yaşam kalitesini arttıran yöresel festivaller bu kapsamda yöreye ekonomik bir katkı sağlarken; yerel halk ve turistler için eğlence olanaklarının artması da bölgenin imajını ve çekiciliğini arttırmaktadır. Bu çalışma ile 2010 yılından itibaren her yıl geleneksel olarak Alaçatı’da düzenlenen Alaçatı Ot Festivali’nin yerel halk üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yerel halkın Alaçatı Ot Festivali’ne ilişkin düşünceleri; ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki kategorilerinde anket uygulamasıyla incelenmiştir. Araştırma verileri, 10 Nisan-5 Haziran 2018 tarihleri arasında 387 kişiden toplanmıştır. Araştırma sonucunda; yerel halkın, Alaçatı Ot Festivali’nin yöreye olan sosyal ve ekonomik katkılarının farkında olduğu ve gelecek nesillere güzel bir örnek teşkil ettiğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. Yerel halkın demografik özelliklerini, yöresel festivallere yönelik beklentilerini tespit etmek üzere yapılan çalışma sonucunda, yerel halkın yöresel festivallere yönelik bakış açısının olumlu olduğunu söylemek mümkündür.