Atmosfer Unsurlarından Renklerin Otel Lobileri Açısından Değerlendirilmesi: Ali’s Farm Butik Otel & Spa Örneği


GÜRNEŞ BOZ B., TEMELOĞLU E., AKSU M.

Journal of Humanities and Tourism Research, vol.11, no.3, pp.632-644, 2021 (Peer-Reviewed Journal)