Türkiye Merkezli Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinin Ekonomik Yansımaları


Creative Commons License

USLU B.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.0, sa.0, ss.1-5

  • Cilt numarası: 0
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-5

Özet

Küreselleşmenin her alanda etkin şekilde hissedildiği günümüz dünyasında, yükseköğretim sektörü önemli bir ticari pazar haline gelmiştir. Küresel yükseköğretim pazarının en önemli unsuru ise uluslararası öğrencilerdir. Yurtdışına en çok öğrenci gönderen ülkelerden biri de Türkiye’dir. Diğer taraftan, Türkiye son yıllarda gönderdiğine yakın sayıda uluslararası öğrenciyi ağırlamaktadır. Bu nedenle, Türkiye merkezli uluslararası öğrenci hareketliliğinin hem giden hem de gelen öğrenciler anlamında Türk ekonomisine yansımalarının değerlendirilmesi önemlidir. Bu bağlamda; araştırmanın amacı, Türkiye’nin diğer ülkelere gönderdiği yükseköğretim öğrencilerine yapılan yatırımın ve misafir ettiği uluslararası öğrencilerden edindiği kazanımların değerlendirilmesidir. Araştırma, derleme çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye’ye gelen ve yurtdışına giden öğrencilere ilişkin veriler ulusal ve uluslararası kuruluşların yayınladığı verilerden derlenmiştir. Yurtdışına giden öğrencilerin ülkemize maliyeti ve misafir edilen öğrencilerden edinilen kazanımların belirlenmesinde ise nicel hesaplamalar yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucu, Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenci sayısının her geçen yıl arttığı ve 2016’da yurtdışına giden öğrenci sayısını geçtiği belirlenmiştir. Fakat ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin Türk ekonomisine katkısı, yurtdışına giden Türk öğrencilere yapılan yatırımın altıda biri kadardır. Türk öğrencilere yapılan yurtdışı eğitim yatırımının önemli bir bölümü ise, bu öğrencilerin Türk üniversitelerinde görev alarak bilgi ve teknoloji üretimine katkısını sağlamaktadır. Ayrıca; ülkemize en çok öğrenci gönderen ülkelerle olan ticaret hacmi incelendiğinde, bu ülkelere yapılan ithalatın giderek artması, uluslararası öğrencilerin uzun vadede Türkiye ekonomisine katkılarının önemini göstermektedir. Ulaşılan bu sonuçlar doğrultusunda, hem yurtdışına giden hem de ülkemize gelen uluslararası öğrenci sayılarının arttırılmasına yönelik politika yapıcılara ve üniversite yöneticilerine bazı öneriler sunulmuştur.