Ebelikte Mentorluk ve Mentorluk Davranışını Etkileyen Faktörler: Çanakkale İli Örneği


Creative Commons License

Seyidova G., Akyön F. V.

JOURNAL OF CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES (CUDES), vol.6, no.2, pp.175-186, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Her başarılı insanın başı sıkıştığı vakit, kapısını çaldığı, akıl danıştığı bir yol göstericisi vardır. Hiçbir okulun öğretemediği, okuduğu kitapların anlatamadığını hayat tecrübeleriyle sunan sevecen bir bilge kişi, deneyimlerini ve birikimlerini paylaşacak, kendileriyle aynı yollardan geçmiş kişidir: Mentor. Yunan Mitolojisinde; Odysseus’un rehberi ve aynı zamanda arkadaşı, oğlu Telemachus’un da öğretmeni olan ‘Mentor’, bu sürece adını veren kişidir. Odysseus savaşa katıldığı sırada Mentor Telemachus’un eğitimine üstlenmiştir. Mentor’ un görevi ise, Telemachus’u eğitip bilgilendirmek ve Ithaca kralı olarak yetiştirmekti. Günümüzde ise, mentorluk kelimesi rehber, güvenilir danışman ve akıl hocası anlamına gelmektedir. Tüm mesleklerde olduğu gibi ebelik mesleğinde de mentorluğun oynadığı rol çok büyüktür. Araştırmamızın amacı ebelik öğrencilerinin gebe ve hastalarla olan iletişimlerini güçlendirmek, problem çözme yeteneklerini geliştirmek, yeni gelişmekte olan teknolojilere adaptasyon süreçlerini kolaylaştırmak ve kendi bilgi/becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Ebelik mesleğinde hedefini henüz belirleyememiş, kurum kültürüne alışmakta ve kendi başına karar vermekte zorlanan, desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin tespit edilmesi ve mentor meslektaşları tarafından desteklenmesini sağlamaktır. Bu çalışmayla Sağlık kurum ve kuruluşlarını ileriye ve daha iyiye taşımak, stajyer ebelerin performansını yükseltmek, gelecek planlarının yapılması, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşılması hedeflenmektedir. Öğrencilerin ilk günlerinden itibaren hızlı ve sağlıklı bir biçimde Üniversitenin akademik hayatına ve sosyal yaşamına kolay uyum sağlamalarına yardımcı olmaktır. Uygulanacak olan Mokken Mentorluk ölçek analizi ve On-Maddeli Kişilik Ölçeği ile ebelik öğrencilerinin mentorluğun değerini keşfetmesi hedeflenmiştir