BİR ZORUNLU GÖÇTEN DİĞERİNE SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE GÖÇEDEN SOMALİLER (2011)-2013): BALIKESİR ÖRNEĞ


Bakal Ali Z., Özözen Kahraman S.

Dokuz Eylül ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no. 4, , pp.55-73, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Somali, tarih boyunca dini, siyasi, ekonomik ve sosyal nedenlerle çatışmaların yaşandığı bir ülkedir. Somalilerin ülkelerinden çıkışı genellikle zorunlu nedenlere bağlı olup, gittikleri ülkelerdeki siyasi krizler nedeni ile de yeniden yerinden edilmektedirler. Bu çalışma Suriye’ye göç etmiş olan Somalilerden Suriye krizi sonucu Türkiye’ye (Balıkesir) yerleştirilmiş gruplar üzerine odaklanmıştır. Çalışmada hedeflenen amaçlar şunlardır: (i) 2011 yılından itibaren Suriye’den Balıkesir’e göç eden ve BM’nin yerleştirdiği Somalili mültecilerin göç öncesi ve sonrasında sosyo-ekonomik durumlarıyla kültürel adaptasyonları tespit edilerek karşılaştırılmıştır, (ii) Somali’den Türkiye’ye olan göç güzergâhları ortaya konulmuştur, (iii) göç sonrasında karşılaşılan sorunlar ve mülteci ailelerin gelecek hedefleri detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan anlatı araştırması kullanılmıştır. Saha araştırmalarından elde edilen bulgulara göre; Somalili mülteci ailelerin Balıkesir’i tercih etme nedenleri arasında sosyal ağlar, yaşam maliyetlerinin düşük olması (barınma ve gıda maddelerine erişim) ve iş imkânlarının bulunması sıralanabilir. Mülteci aileler, göç öncesi ve Türkiye’ye geçiş sürecinde şiddet ve saldırı eylemleri, travmatik olaylar, yaşamı tehdit edici deneyimler; göç sonrasında ise yeniden yerleşimle birlikte ortaya çıkan dil sorunları, yoksulluk, duygusal sorunlar, sosyal uyum vb. sorunlarla karşılaştıklarını dile getirmişledir. Yine bu çalışma sonucuna göre mültecilerin yaşadıkları sıkıntılarla baş etme sürecinde yerli halkın mültecilerle maddi ve manevi desteklerinin oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.