Students and instructors’ perceptions of objective tests used to assess language performance at university level.


CESUR K. , KÖKSAL D.

Journal of Theory and Practice in Education, vol.8, no.1, pp.41-53, 2012 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Journal of Theory and Practice in Education
  • Page Numbers: pp.41-53

Abstract

The main purpose of this study is to have an idea on the students and instructors’ perceptions of the exams of Compulsory English Language Course which students take three hours a week at elementary level of English at Çanakkale Onsekiz Mart Universtiy. This study will also provide some suggestions for constructing and administering better language tests for the students taking Compulsory English Language Courses at different universities. According to the results of the study, the students and the instructors prefer other test techniques to be used in the exams in addition to the multiple-choice test technique. Results also reveal that instructors should also use teachermade achievement tests in addition to the Standardized achievement tests as students have different language levels. In sum, the study presents the students and instructors’ perceptions of what has been done so far, what is being done now, and what can be done in the future to test students’ language performance at universities at elementary level.

Bu çalışmanın temel amacı, öğrenci ve öğretmenlerin, öğrencilerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde haftada üç saat başlangıç seviyesinde aldıkları Zorunlu İngilizce Dersi sınavlarına ilişkin algılamaları hakkında fikir sahibi olmaktır. Bu çalışma aynı zamanda başka üniversitelerde bu dersi alan öğrenciler için daha iyi testlerin yapılandırılması ve uygulanması konusunda öneriler de sunacaktır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrenci ve öğretmenler çoktan seçmeli testlere ek olarak başka test tekniklerini de kullanmayı tercih etmektedirler. Sonuçlar aynı zamanda öğrencilerin farklı seviyelerde olmasından dolayı, öğretmenlerin merkezi sınava ek olarak kendileri tarafından hazırlanan testleri de kullanmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Özetle çalışma üniversitelerde öğrencilerin başlangıç seviyesinde dil performansının ölçülebilmesi için neler yapıldığı, neler yapılıyor olduğu ve neler yapılabileceği hususunda öğrenci ve okutman algılamalarını göstermektedir.