Kırkbeş yaşında erkekte kaviter akciğer lezyonu ayırıcı tanısı


Gönlügür T., Sapmaz F., Gönlügür U. , Elagöz Ş.

Dicle Tıp Dergisi, cilt.38, sa.1, ss.110-112, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 38 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Dicle Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.110-112

Özet

Akciğer kaviteleri enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz nedenlerle gelişebilir. Kırk-bir yaşında erkek, bir hafta süren prudüktif öksürük ve göğüste pleural ağrı ile başvurdu ve hastaneye yatırıldı. Göğüs bilgisayarlı tomografisi sol üst lobda kaviter bir lezyonu gösterdi. Açık lob biyopsisi alveoller ve bronşiyoller içinde bağ dokusu varlığını gösterdi. Sonuç olarak hastaya nadir bir akciğer kavite yapıcı lezyon nedeni olana kriptojenik organizan pnömoni tanısı kondu. Olgu kaviter lezyonlarda tüberkülozla birlikte bu tür nadir nedenlerin de ayırıcı tanıda düşünülmesi gerektiğini vurgulamak için sunuldu

Pulmonary cavity has infectious and non-infectious aetiologies. A 41-year old man was hospitalized with a 1-week history of productive cough, and pleuritic chest pain. A chest CT scan showed a cavitary lesion in left upper lobe. An open lung biopsy revealed the presence of connective tissue within alveolar ducts and bronchioles. In conclusion, cryptogenic organising pneumonia which is a rare cause of pulmonary cavitary lesion was diagnosed. The case was presented in order to emphasize such rare causes of cavitary lung lesions in the differential diagnosis of tuberculosis.