Kalp Hastaları Acil Durumları İçin Bulut Bilişim Temelli Erken Uyarı Sistemi


ERYILMAZ Ö., KAHRAMAN İ., ŞAHİN M.

Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Çanakkale, Turkey, 29 - 30 April 2016, pp.19

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.19
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Efficient and on time emergency aid is very important for cardiac emergencies. Heart diseases and emergency cases must be noticed as soon as possible and efforts must be taken quickly. Patients should be taken to the nearest health center. A new information application which includes relations of patients, doctors and health centers was developed for remote monitoring of patient's healt states. In the any emergency case, this system automatically informs related individuals and places.To analyze cardiac patient's healt states some devices such ECG, Pulse Monitor and Blood Pressure Monitor are used. In this study, we developed and used Pulse Monitor device. We also used cloud computing to gather and analyze patient's state records in the flexible, scalable and performance way. Cloud computing is very advantageous to manage and centralize all important patient data. That centralized patient data can be easily and securely used in all platform such as mobile phones, web sites. Cloud application continuously analyze patient data and gives feedback to the doctor's
monitor in the emergency cases.

Dünyada ve ülkemizde ölümle sonuçlanan vakaların başında kardiyak aciller yer almaktadır. Kardiyak acillerde zamanında ve etkin acil bakım uygulayabilmek çok önemlidir. Kalp hastalıkları en kısa sürede tanımlanabilmeli, tedaviye yönelik çalışmalar başlatılmalı ve en yakın sağlık merkezi ile koordinasyon sağlanıp sevkiyatı yapılmalıdır. Bu çalışmada kalp rahatsızlığı olan kişilerin uzaktan takibi için hasta, doktor ve sağlık merkezini kapsayan akıllı bir bilgi sistemi oluşturulmuş
ve oluşabilecek herhangi bir anomali durumunda hasta, yakınları, doktor ve ilgili sağlık
merkezlerinin erken uyarı amaçlı bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda kalp hastalıklarının tanımlanması sürecinde yoğun kullanılan parametrelerin ölçümü için donanımsal bileşenler EKG cihazı, nabız ölçer ve tansiyon ölçer gibi cihazlardır. Bu bağlamda mevcut sürümde nabız ölçer cihazı donanımsal ve yazılımsal olarak gerçeklenmiştir. Hasta kayıtları için esneklik, ölçeklenebilirlik, performans/fiyat avantajları yanında mobil ve web ortamını tek merkezden kullanmak ve yönetmek için avantajlar sağlayan merkezi bulut sistemi kullanılmıştır. Hastadan elde edilen nabız verileri bulut sistemine hastanın geçmiş kayıtları olarak kayıt edilmiş ve analiz
edilmiştir. Bu analizler sonucunda acil durumların otomatik olarak sistem tarafından tespiti ve ilgili yerlere bildirimi gerçeklenmiştir.