Effect of Resveratrol in Acute Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction in Isolated Lamb Pulmonary Arteries and Veins


SILAN C. , Kuscuoglu E., Uzun O., Balbay O.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.15, no.6, pp.841-845, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 6
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Page Numbers: pp.841-845

Abstract

Resveratrol (RSV) is a natural phytoalexin with many biological effects, including antioxidant, anti- platelet, anti- atherogenic, anti- inflamatory, estrogenic properties, immunomodulation and chemoprevention. In the cardiovascular system, it has been shown to cause relaxation of vascular smooth muscle, and reports indicate that RSV induces vasodilatory effects in several vascular beds by acting in endothelium dependent and independent manners. The aim of the study was to determine the role of RSV on hypoxia induced vasoconstriction in precontracted isolated pulmonary arteries and veins. Isolated lamb pulmonary vessels were suspended in an organ bath filled with Krebs Heinseleit solution and isolated contractions were recorded continuously via an isometric transducer connected to a computerized polygraph system. The solution was aerated with room air or a gas mixture of 95% N2 + 5% CO2 (hypoxic). The oxygen concentration of the bathing medium was measured using an oxygen electrode. Serotonin (5-HT)(10–5 M) for arteries and U46619, a thromboxane analog (TXA2) for veins, were used as pre contractile agents. Our results showed that in the presence of RSV (20 μM), hypoxia induced pulmonary vasoconstriction decreased in pulmonary veins pre contracted with U46619, but not in pulmonary arteries pre contracted with 5-HT.
Resveratrol (RSV), antioksidan, antitrombositik, antiaterojenik, antienflamatuar, immunomodülatör, kimyasallara karşı koruyucu ve östrojenik özellikleri dahil olmak üzere çeşitli biyolojik etkileri olan doğal bir fitoleksindir. Kardiyovasküler sistemdeki etkileri incelendiğinde damar düz kaslarında gevşetici etkisi; çeşitli damar yataklarında endotele bağımlı ve endotelden bağımsız mekanizmalarla vazodilatatör etkilere sebep olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada önkasılım oluşturulmuş izole kuzu pulmoner arter ve venlerinde, hipoksinin damar yanıtlarına etkisi ile hipoksiye bağlı vazokonstriksiyonda resveratrolun etkisi araştırıldı. Krebs-Heinseleit solusyonu ile doldurulmuş organ banyosuna asılmış izole kuzu pulmoner damarları izometrik transduser aracılığı ile bilgisayarlı poligraf sisteminde sürekli kayıt edilmiştir. Çözelti oda havasıyla (normoksik) veya %95 N2 + %5 CO2 karışımıyla (hipoksik) havalandırılmıştır. İzole organ banyosundaki solüsyonun oksijen 
konsantrasyonu oksijen elektrodu ile ölçülmüştür. Ön kasılım oluşturmak için arterlerde Serotonin (5-HT), (10-5 M) ve venlerde de bir tromboksan analogu olan U46619 kullanılmıştır. Sonuçlarımız; RSV (20 μM)’ün, U46619 ile önkasılım oluşturulmuş pulmoner venlerde hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonu anlamlı şekilde inhibe ettiğini, ancak 5-HT ile önkasılım oluşturulmuş pulmoner arterlerde damar yanıtlarını anlamlı olarak etkilemediğini göstermiştir.