Tüketicilerin Helal Ürün Algısı ve Helal Ürünleri Satın Alma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Köleoğlu N., Erdil Ş. T., Gezen A.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.363-378, 2016 (Peer-Reviewed Journal)