Biçimsel Kavram Analizi ile Bilgisayar Ortamında Gerçekleştirilen Anlamsal Çıkarımlar ve Eşleştirmeler


Fırat Y.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi / Journal of the International Scientific Researches, vol.2, no.1, pp.86-107, 2017 (Peer-Reviewed Journal)