Sıvı-CO2 Ortamında Süper Yağ-İtici Yüzey Eldesi


CENGİZ U. , Özbay S., Erbil H. Y.

4. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Süperoleofobik yüzeyler, düşük yüzey enerjili hidrokarbon solventlerle verdiği damla temas açısı 150°’ den büyük olan ve düşük temas açısı karmaşası veren yüzeyler olarak adlandırılır. Süperoleofobik yüzeylerin havadaki ve sudaki biyolojik veya organik kirleticilerden korunma ve kendi kendini temizleme gibi birçok pratik uygulaması vardır. Doğal veya yapay polimerlerden çok sayıda süperhidrofobik yüzey sentezlemek mümkün iken, yapay süperoleofobik yüzeylerin sentezlenmesi süperhidrofobik yüzeylerin sentezlenmesine kıyasla çok daha zordur. Bunun nedeni, yağların veya organik sıvıların düşük yüzey gerilimlerinden dolayı katı ile aralarındaki yüzey etkileşmelerinin daha büyük olmasıdır. Bu çalışmada, scCO2 ortamında 250 bar ve 65 oC de sentezlenen polyperfluoroakrilat, p(Zonyl-TAN) homopolimeri, sıvı-CO2 içerisinde cam lam üzerine ince film olarak kaplandı. Kaplamalar yapılırken, basınç, sıcaklık ve nano silika partikül miktarı etkileri incelenerek, pürüzlü yüzeyler elde edilmiştir. Pürüzlü yüzeylerin su ve hekzadekan temas açıları ölçülecek, profilometre ile 3 boyutlu görüntüleri alınmış be yüzey pürüzlülükleri RMS olarak rapor edilmiştir. Ortama sadece homopolimer eklendiği zaman RMS faktörü 1,13 nm olan tamamen pürüzsüz yüzeyler elde edilmiştir.