KİRAZ (Prunus avium L.) BUDAMA ARTIK KATSAYISININ VE ENERJİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ


Mandacı M. A., Çiçek G.

5. Uluslararası Anadolu, Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi, Tokat, Turkey, 1 - 04 October 2020, pp.181

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Tokat
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.181
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye kiraz budama artıklarının enerji potansiyelinin hesaplanmasında kullanılabilecek gerçekçi budama katsayısının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Çanakkale ilinde 3 farklı kiraz çeşidi ve her çeşit için 2 farklı yaş grubunda, toplam 30 kiraz ağacında budama çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen veriler ile budama artık miktarı ve budama katsayısı belirlenmiştir. Yürütülen budama faaliyetlerinde, üç farklı kiraz çeşidi ve her çeşit için iki farklı yaş grubundan elde edilen budama artık miktarının ağaç başına ortalama 0-15 yaş arası çeşitlerde 6,76 kg, 15-30 yaş arası çeşitlerde ise 16,61 kg olduğu belirlenmiştir. En fazla artık 15-30 yaş arası çeşitlerde sırasıyla Ziraat 0-900, Van ve Eşme olarak belirlenmiştir. Türkiye’ de kiraza ait enerji potansiyelinin belirlenmesi için yürütülen bu çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda budama artık katsayısının 11,68 MJ/ kg-1, kullanılabilir budama artık miktarının 204.816.430 kg yıl-1, Türkiye enerji potansiyelinin 3.432.723.367 MJ yıl-1, Çanakkale enerji potansiyelinin ise 77.524.052 MJ yıl-1 olduğu tespit edilmiştir.