Knowledge, opınıons and behavıors of the unıversıty students towards sexualıty and reproductıve health


DİNÇ A., CANGÖL SÖGÜT S., CANGÖL E.

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, vol.2, no.13, pp.46-57, 2018 (Peer-Reviewed Journal)