Kalvinizm ve İslam Örneği


AYENGİN T.

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.18, no.4, pp.463-472, 2005 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Letter
  • Volume: 18 Issue: 4
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : İslami Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.463-472

Abstract

The human subject, being as producer and consumer, is located at the center of economic activities. The nature of one's economic practices may depend on one's personality, worldview, legal and moral values. At this juncture, Calvinism and islam, both of which approaches economic practices from a religious perspective, set certain criteria for "work" itself and the way it is practised. In this article, the approaches of both Calvinism, which attributes a "soterioiogical" mission for the "work", and islam, which determines the goal and scope of the "work" from a legal and moral vistage, are evaluated comparatively.

Ekonomik eylemlerin temelinde üretici ve tüketici olarak insan yer alır. Kişinin ekonomik eylemlerinin mahiyeti kişiliğine, hayata bakışına, hukukî ve moral değerlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Bu bağlamda ekonomik faaliyetlere dinî açıdan yaklaşan Kalvinizm ve İslâm, çalışmanın bizzat kendisine ve icra ediliş biçimine dair belirlemelerde bulunmaktadır. Bu makalede, çalışmaya "kurtarıcı" bir misyon yükleyen Kalvinizm ile çalışmanın amacını ve alanını hukukî ve etik açıdan belirleyen İslâm'ın konuya yaklaşımı, karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır