Bitkilerde Papil Yapıları ve Fonksiyonları


Akbulut M. K.

8. Ulusal Botanik Kongresi, Edirne, Turkey, 23 October 2021, pp.32

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.32
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Papillae are derivatives of epidermis with important functional properties for plants. Their structures differ morphologically. Different forms such as conical form, obriform, villiform, spherical, and dome can be found. In many plant species, flowers have an important place in terms of pollination strategies and reproductive success. Papillaes are usually located on the upper surface of the perianth and are considered histochemically as osmophors. In addition to the osmophor function of the papillae, they also have the ability to reflect sunlight, help cool the flower surface, and provide visual appeal to pollinators of deceptive species. In our study, the papillae structures that we determined in some plant groups and papillary structures in plants were classified with the support of the literature. The determination of the papillae in plant samples was made by light microscopy and electron microscopy. Superficial differences in papillary structures were determined in electron microscopy examinations. It has been revealed that the ornaments on surfaces have taxonomic importance in different studies. The papillae reveal taxonomically important but impractical characteristics.

Papiller, bitkiler için oldukça önemli fonksiyonel özelliklere sahip epidermis türevleridir. Yapıları morfolojik olarak farklılık göstermektedir. Konik formdan obriform, villiform, küresel ve kubbe gibi farklı şekillerine rastlanılabilmektedir. Birçok bitki türünde, çiçeklerin tozlaşma stratejisi ve üreme başarısı açısından önemli bir yer tutmaktadır. Papillalar genellikle periantın üst yüzeyinde bulunur ve histokimyasal olarak ozmofor olarak kabul edilirler. Papillaların ozmofor işlevine ek olarak güneş ışığını yansıtma, çiçek yüzeyinin soğumasına yardımcı olma ve aldatıcı türlerin polinatörleri için görsel çekicilik sağlama özellikleri de bulunmaktadır. Çalışmamızda bazı bitki gruplarında belirlediğimiz papil yapıları ve literatür desteğiyle bitkilerde bulunan papil yapıları sınıflandırılmıştır. Bitki örneklerinde papillerin belirlenmesi ışık mikroskobu ve elektron mikroskobu incelemeleri ile yapılmıştır. Elektron mikroskobu incelemelerinde papil yapılarında yüzeysel farklılıklar belirlenmiştir. Yüzeylerde yer alan süslemelerin farklı çalışmalarda taksonomik öneme sahip olduğu ortaya konulmuştur. Papiller taksonomik olarak önemli ancak pratik olmayan karakterler ortaya koymaktadır.