Sosyal Zeka İle Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkide Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü Üzerine Bir Araştırma


OĞUZHAN Y. S.

International Journal of Management and Administration, vol.5, no.9, pp.164-175, 2021 (Peer-Reviewed Journal)