Eritrosit Endotel Hücre EtkileşimlerindeCD38 ve CD31’in Rolü


Creative Commons License

Coşkun Ö., Varol B., Nurten R.

Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, vol.23, pp.212-220, 2011 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.212-220
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Endotel hücre yapısı ve fonksiyonundaki anormallikler tromboz (damar tıkanıklığı), ateroskleroz

(damar sertliği) ve vaskülit (damar iltihabı) gibi kan hücre duvarı rahatsızlıklarına işaret edebilir.

Bu önemli biyolojik olaylarda endotel hücrelerin rolü in vitro olarak izole edilip kültüre

edilmeleriyle daha iyi anlaşılabilmektedir. Çalışmanın temel amacı, bir ekto enzim olan CD38’in

hücre yüzey reseptörleri ile etkileşerek hücresel fonksiyonlarını düzenlemesinden yola çıkarak tromboz

oluşum sürecindeki patolojik rolünü ortaya koymak ve sCD38’in de bu etkileşimdeki temel rolünü

belirleyerek bir model sistem oluşturmaktır. Gereç ve Yöntemler: Radyoaktif olarak işaretlenen

eritrositlerle “Human Umbilical Erythrocyte Vein Cells (HUVEC)” etkileşimine bakıldı. Western emdirim

analizi ile HUVEC-eritrosit etkileşimi immünolojik olarak belirlendi. Floresan teknikler kullanılarak

yapılan deneylerde eritrosit CD38’in CD31 ligandı aracılığıyla HUVEC ile etkişimine bakıldı.

Giemsa eritrosit boyası kullanılarak yapılan deneylerde HUVEC-eritrosit etkileşimi sağlıklı bireylerle

aterosklerozlu ve kanserli bireyler kıyaslanarak faz kontrast mikroskobunda incelenerek belirlendi.

Bulgular: Bu çalışmada, normal bireylere kıyasla aterosklerozlu ve kanserli bireylerde HUVEC-eritrosit

etkileşiminin artış gösterdiği floresan ve faz kontrast mikroskobu ile gösterilmiş olup, ayrıca bu

bulgular immünolojik bir yöntem olan bağışık emdirim yöntemiyle de desteklenmiştir. Sonuç: Yapılan

bu çalışmaların ileride planlanan klinik destekli çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.