Z Kuşağında Yabancılaşmayı Euphorıa Dizisi Üzerinden Okumak


Dalaylı F.

ICOMS ULUSLARARASI İLETİŞİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Sakarya, Turkey, 28 - 29 November 2022, pp.260-273

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.260-273
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Yabancılaşma kavramı farklı açılardan birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Karl Marx başta olmak üzere pek çok teorisyen kendi döneminde yabancılaşmayı ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Marx’ı temel alan teorisyenler yabancılaşma olgusunu sınıf ve üretim ilişkileri temelinde analiz etmiştir. Yabancılaşmanın anlaşılabilmesi için meta ve meta fetişizminin de anlaşılması gerekir. Marx bunları bir bütün olarak birbirleriyle ilişkili bir şekilde incelemiştir, çünkü bir kişi ya da durumla ilgili yabancılaşmadan bahsedilmesi için metalarla olan ilişkisi anlaşılmalıdır. Bugün artık insanlar gitgide artan metalar yüzünden kendisine, üretimine, tüketimine, doğal çevresine en önemlisi de kendisine yabancılaşmış durumdadır. Özellikle teknolojinin hızlı gelişimi ve sonrasında yaşanan toplumsal değişmeler kişinin yaşadığı yabancılaşmayı daha fazla tetiklemiştir. Bu durumun yansımalarını toplumsal yaşamda açık bir şekilde görmek mümkündür 16 Haziran 2019 tarihinde dijital platformda gösterime giren Euphoria adlı dizinin yabancılaşmaya dair unsurların yer aldığı düşünülmektedir. Bu araştırmanın temel amacı Euphoria dizisinin ilk sezonunda, Z kuşağının söylemlerinden ve edimlerinden yabancılaşmanın yansımalarını ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada ilgili dizide yabancılaşmaya dair veriler Teun Van Dijk’ın söylem analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Z kuşağı, Euphoria, Yabancılaşma, Gösgergebilim