TÜRKİYE'DE SPOR GAZETECİLİĞİNDE ÖRGÜTLENME SORUNLARI


Ekinci S.

10. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.405-406

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.405-406
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de Spor Gazeteciliği en popüler alanlardan birisi olduğu kadar en sorunlu alanlardan da birisidir. Gazeteciliğin temel tekniği olan 5N -1K kriterine uyumlu davranılmasında sorunlar olduğu gözlemlenmektedir. Spor gazetecilerinin objektifliklerinde sorunlar yaşandığı (Cerrahoğlu, 2004), Türkiye’de Gazetecilik literatüründe spor gazeteciliği taraflı davrandığı şeklinde yerleşik bir inanış olduğu (Irvan, 2003) belirtilmektedir. Yaşanılan olumsuzlukta Spor Gazetecilerinin mesleki örgütlenmelerinde de görüldüğü, TSYD ve ASGED isimli yapılanmaların çatışma halinde oldukları tespit edilmiştir. Bu çatışma mahkemelerde hak arama boyutuna kadar gittiği, Meslek örgütlerinin bu yapısı ile spor gazetecileri üzerinde de etkisi ve otoritesinin zayıfladığı, toplamda spor gazeteciler üzerindeki olumsuz imajın (Cerrahoğlu, 2004) giderilmesi bağlamında meslek örgütlerinin bu yapısının etkili olamayacağı görülmektedir. Farkı STK’lar da olduğu üzere çoğu zaman mensuplardan kaynaklanabilecek aşırılık ve taşkınlıklar meslek odaları – örgütleri – odaları aracılığı gidermek ya da kontrol etmek mümkündür. Ayrıca meslek örgütlerinin disiplin soruşturması yanı sıra resen veya etik kurullar aracılığı ile denetlenmesi ve disipline edilmesi söz konusudur. Spor gazeteciliği meslek örgütlerinin yapısından ve bir birleriyle olan çatışmaları sebebiyle böyle bir etki gücüne sahip olmadıkları, var olan spor gazetecileri hakkındaki olumsuz imajın bu şekliyle giderilmesinde zorluklar olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmada Spor Gazeteciliği Meslek Örgütleri Türkiye Spor Gazetecileri Derneği (TSYD) ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) arasında sorunları ve mahkemelere intikal eden tartışmaları yanı sıra meslek örgütlerinin üyelerine sundukları imkanları ile eğitim faaliyetleri yanı sıra olumsuz durumlarda yaptırım ve etki güçleri analiz edilerek tartışmaya açılacaktır.