Bilgi kavramı ve yönetimi


AKYÖN F. V.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.4, pp.167-172, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)