Troya Tarihi Milli Parkı'nda Süregelen Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri


Creative Commons License

SALCAN E., TOKAY Z. H.

Tasarım + Kuram, vol.13, no.24, pp.149-169, 2017 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 24
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Tasarım + Kuram
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.149-169
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The archaeological site of Troia takes an important place in The UNESCO World Heritage List by the number of 849. And The Historical National Park of Troia encloses The Archaeological Site of Troia as a buffer zone since the year of 1996. From past to present, so many conservation campaigns carried in this area those focused on the archaeological site of Troia. As a result of this inconclusive conservation approach, so many other cultural and natural assets of The National Park destituted of necessary conservation campaigns and hanged by a thread of extinction. By this study, the conservation issues facing the values of The Historical Park of Troia and the essential principles of a contemporary conservation approach is determined. 

Keywords: National Park, Immovable Heritage, Natural Assets, Decision Support System, Conservation and Planning Approach. 

Milli Parklar, tüm Dünya’da ve Ülkemizde
yürütülen koruma ve planlama süreçleri açısından
öncelikli alanlardır. Bu kapsamda
Troya Tarihi Milli Parkı*, Ülkemiz sınırları
içinde yer alan ve evrensel boyutta tanınırlığı
olan kültür coğrafyalarından biridir. TTMP
ve yakın çevresi, birbirleriyle kavramsal
boyutta yakın ve karmaşık ilişkileri olan pek
çok taşınmaz kültür ve tabiat varlığına ev
sahipliği yapmaktadır. Çalışma bütününde,
TTMP›nın koruma açısından güncel durumu,
içindeki ve yakın çevresindeki taşınmaz kültür
ve tabiat varlıkları ile bir bütün halinde
ele alınmıştır. TTMP içinde ve yakın çevresinde
yürütülmüş olan koruma ve planlama
çalışmalarının Troia Örenyeri üzerinde
yoğunlaşmış olmasının, bölgedeki taşınmaz
kültür ve tabiat varlıklarının yok olma tehlikesi
ile karşı karşıya kalmalarının önde gelen
nedenlerinden biri olduğu ortaya konulmuştur.
Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler
ışığında, TTMP için öngörülen güncel bir
koruma - planlama yaklaşımının temel ilkelerinin
belirlenmesi doğrultusunda öneriler
getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Milli Park, Taşınmaz Kültür Varlığı, Tabiat Varlığı, Karar Destek Sistemi, Koruma ve Planlama Yaklaşımı.