Evaluation Of The Effects Of Cryogenic Treatment Applied To The Tool In The Drilling Of Mixed Composites On Surface Roughness


Ekici E., Motorcu A. R.

UMTIK-2016, 17th International Conference on Machine Design and Production, Bursa, Turkey, 12 - 15 July 2016, vol.1, pp.1-12

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, effects of cryogenic treatment applied to HSS drill on the surface roughness were examined in the hole drilling of Al/B4C-Gr hybrid composites. Machinability tests were carried out in three different cutting speed (Vc: 17, 21 and 26 m/min), three different levels of feed rate (f:0.06, 0:08 and 0.1 mm/rev) and under dry drilling conditions using cryogenically non-treated (CNT), cryogenically treated (CT) and cryogenically treated+tempered (CTT) tools. Effects of drilling parameters and cryogenic treatments applied to drills on Ra surface roughness value of holes were evaluated via scanning electron microscope (SEM) images and elemental analysis of the cutting tools' microstructures, SEM images of cutting tool wear. The surface roughness increases with increasing cutting speed and feed rate. Among the tools used, CTT drills showed the best performance with regard to the surface roughness. The primary wear mechanism includes abrasive and adhesive wear of the flank face

Bu çalışmada, Al/B4C-Gr karma kompozitin delinmesinde HSS matkaplara uygulanan kriyojenik işlemin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri incelenmiştir. İşlenebilirlik deneyleri kriyojenik işlem uygulanmamış (KİU), kriyojenik işlemli (Kİ) ve kriyojenik işlem+temperleme uygulanmış (KİT) takımlarla, üç farklı kesme hızı (Vc:17, 21 ve 26 m/dak), üç farklı ilerleme miktarında (f:0.06, 0.08 ve 0.1 mm/dev) ve kuru delme şartları altında gerçekleştirilmiştir. Delme parametreleri ve matkaplara uygulanan kriyojenik işlemlerin deliklerin Ra yüzey pürüzlülük değerleri üzerine etkileri kesici takımların mikro yapılarının taramalı 15 μm elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri ve elemental analizleri, kesici takım aşınması SEM görüntüleri yardımıyla değerlendirilmiştir. İlerleme miktarı ve kesme hızı artışı ile yüzey pürüzlülüğü artmıştır. Takımlar arasında KİT takım yüzey pürüzlülüğünde en iyi performansı göstermiştir. Başlıca aşınma mekanizmaları serbest yüzeyde abrasiv ve adheziv aşınmadır.