Lomber Disk Hernisi Cerrahisi Sonrası Vücutta Yürüyen Bistüri


ÖZKAN Ö. F., ALAR T., ARIK M. K., AKMAN T., ARAS A. B., SAÇAR M., ...More

2013 yılı Türk Nöroşirürji Derneği 27.Bilimsel Kongresi, 12 - 16 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes