Çanakkale İli Özelinde Helal Gıda Kavramlarına Karşı Duyarlılık ve Anket Çalışması


Creative Commons License

BACAK Ş., YÜCEER M., CANER C.

3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıdalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2015, pp.132-133

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.132-133
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Halal food and halal food certification in Turkey today has become a more important issue that some circles in recent years. The people of the presence of non-governmental organizations involved in activities to raise awareness on this issue, some people who are sensitive about this particular effort and certificates in which a team of food that establishment of information to the public consume halal and thinking on the point of being tayyib began questioning. Section unwilling to eat foods that are forbidden in Islam no longer trust received from an organization seeking consumed in many halal food certification. Again, who cares partially or Muslim halal certification under the same conditions and the presence of a cutting unnecessary to see such a situation in a country with no care about the halal certification is concerned. Halal certification is a voluntary process to get the manufacturer in accordance with customer demand to take action on this certificate.

In the study, participation of 571 people (300 women ve 271 men) from Canakkale center, town were carried out in a survey and asked 27 questions along with socio-economic and demographic characteristics. The main purposes of our survey preparation were to get knowledge and attitudes towards halal food and halal food certification is to evaluate the consumer measure. All survey data and results have been examined and the necessary relationships and interpreted. The majority of people made this work results in as little information about halal foods that while the majority of uninformed about halal certification has reached many conclusions.

Keywords: Canakkale, halal food awareness, survey, halal food certification,

Helal gıda kavramı ve helal gıda sertifikasyon sistemi ülkemizde son yıllarda daha fazla önem verilen ve ticari boyutu açısından dikkat çeken bir konu olmuştur. Tüketicileri bu konuda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının ilgisi ve sayılarının artışı ve sertifikasyon süreci artış kaydetmiştir. Ayrıca basın yayında konu hakkında çıkan yayınlar tüketicilerin tükettiği gıda açısından helal ve tayyib olma noktasında düşünmeye, araştırmaya ve sorgulamaya yöneltmiştir. İslam dini tarafından yasaklanan gıdaları tüketmek istemeyen tüketicilerin bir çok gıda ürününde güvendiği bir kuruluştan alınmış helal sertifikası araması evrensel tüketici hakkı olup, aynı şartlarda helal sertifikasını kısmen önemseyen veya ülkemizde böyle bir belgelendirmenin gereksiz olduğunu düşünerek helal sertifikasını önemsemeyen bir toplum kitlesinin varlığı da söz konusudur. Helal sertifikası almak gönüllük esasına göre olup, genellikler tüketicilerin talebi doğrultusunda üretici firmalar helal sertifikasyon konusunda harekete geçmektedir.

Çalışma kapsamında Çanakkale merkez, ilçe, belde ve köylerinde yaşayan 571 kişinin (300 bayan ve 271 bay) katılımıyla yapılan anket çalışmasında katılımcılara sosyo-ekonomik ve demografik özellikleriyle birlikte toplamda 27 soru sorulmuştur. Anketin hazırlanmasındaki asıl amaç; tüketicilerin helal gıda kavramında ve helal gıda sertifikasına karşı bilgisi, tutumları ölçüp buna göre analiz edilerek değerlendirmektir. Çalışma ile elde edilen tüm veriler ve gerekli sonuçlar incelenmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda ankete katılan bireylerin büyük kısmının helal gıdalar hakkında bilgisi bulunurken, helal gıda sertifikasyonu hakkında büyük çoğunluğun bilginin yetersiz ve sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Çanakkale, helal gıda, farkındalık, anket çalışması, helal gıda sertifikasyonu,