The Effect of Brassinosteroid (Homobrassinolide and Epibrassinolid) Applications on Walnut Dwarfing


Creative Commons License

Engin H., Gökbayrak Z., Gündoğdu M. A.

ÇOMÜ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI, vol.9, no.2, pp.287-294, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33202/comuagri.907163
  • Journal Name: ÇOMÜ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Veterinary Science Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.287-294
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the effects of brassinosteroid compounds, homobrassinolide (HBr) and epibrassinolide
(EBr), on the early development of "Chandler" walnut cultivar were investigated. In March 2017, walnuts
planted in 70-liter pots in a medium with 2:1:1 soil: perlite: peat were cut 20 cm above the graft union point, and
they were allowed to develop until March 2018. HBr and EBr applications at a concentration of 1 mgL
-1 were
made by spraying twice with a hand sprayer at bud burst and when male flowers were shaped.
Bothbrassinosteroid compounds are found effective in rootstock development. EBr increased the radial
development of the rootstock by 22%. In addition to the effect of brassinosteroid compounds on scion
development, the changes that occurred monthly also drew attention. Radial development of the scion was
equally hindered by HBr and EBr applications. EBr (51%) and HBr (23%) were very effective on dwarfing. The
height of walnut plant applied EBr was approximately 50% of the control plants. Both chemicals increased
branching. HBr increased the branching by 31% and EBr by 52%. In the early stages, EBr application is more
effective on branching. Brassinosteroids can be used for size control in walnut plants at early period


Çalışmada, brassinosteroid bileşiklerinden homobrassinolid (HBr) ve epibrassinolid (EBr)’in ‘Chandler’ ceviz çeşidinin erken dönem gelişimi üzerine olan etkileri araştırılmıştır. 2017 yılı mart ayında 2:1:1 toprak: perlit: torf ortamında 70 litrelik saksılara dikilen cevizler, aşı noktasının 20 cm üstünden kesilmiş ve 2018 yılı Mart ayına kadar gelişmesi sağlanmıştır. 1 mgL-1 konsantrasyonunda HBr ve EBr uygulamaları tomurcukların uyandığı ve erkek çiçeklerin şekillendiği dönemlerde iki kez el pülverizatörü ile püskürtülerek yapılmıştır. Anaç gelişiminde, her iki bileşiğin etkili olduğu saptanmıştır. EBr anacın enine gelişimini %22 artırmıştır. Kalem gelişimi üzerine, brassinosteroid bileşiklerinin etkisi yanında aylar bazında meydana gelen değişimler de dikkati çekmiştir. Kalemin enine gelişimi, HBr ve EBr uygulamalarında aynı oranda engellenmiştir. EBr (%52) ve HBr (%23) değişen oranlarda bodurluk üzerine etkili olmuştur. EBr uygulanan ceviz fidanlarının boyu kontrol fidanlarının yaklaşık %50’si kadardır. Her iki kimyasal dallanmayı artırmaktadır. HBr fidanlardaki dallanmayı %31, EBr ise %52 artırmıştır. Erken dönemlerde EBr uygulaması dallanma üzerine daha etkilidir. Brassinosteroidler erken dönemde fidanlarının büyüklüğünün kontrolünde kullanılabilir.