Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi


Creative Commons License

KOYUNCUOĞLU K., ŞENTÜRK U., ABANOZ H., TAŞKIRAN K.

13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.30-35

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30-35
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study was to examine the influence of gymnastic exercises on flexibility, balance and coordination characteristics in 5 or 6-year old children. A total of 54 children who were 5 or 6 years old and attending preschool education were selected randomly and included in the study.

 

Method: Participants’ height, weight, flexibility, balance and coordination, and the flexibility of their lower extremity and lumbar extensors were measured by sit-and-reach eurofit test battery, the splits (hip flexibility) test, the bridging (spine flexibility) test, the flamingo balance test and coordination tests. Measurements were made using a chronometer (casio), a meter, a scale (felix) and a ruler. The pretest-posttest experimental method was used in the research.

 

Findings: In this study, a pretest and a posttest were applied to the experimental group. The SPSS software was used for statistical analysis, and the pretest and posttest difference was examined by the t-test. No significant difference was found between the heights and weights of the children in the end of the study. Significant differences were determined in the pretest versus posttest results of the sit-and-reach test (8,62±4,52 versus 11,85±4,77), the splits test (9,38±4,90 versus 4,83±3,78), the bridging test (49,40±17,43 versus 43,72±15,65), the flamingo balance test (15,29±6,43 versus 21,25±9,22), and the coordination test (16,20±2,68 versus 12,55±2,64). Test measurement results were given in the tables. Each test application was carried out twice, and the highest degrees, seconds and meters were taken.

 Results: It was concluded that gymnastics have a significant influence on flexibility, balance and coordination. 

Amaç: Bu Çalışmanın Amacı, 5-6 Yaş Çocuklarda Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Özellikleri Üzerine Etkisini İncelemektir. Çalışmaya Okul Öncesi Eğitimi Alan 5-6 Yaş Toplam 54 Çocuk Rastgele Seçilerek Katılmıştır.

Yöntem: Araştırmaya; Katılan Çocukların Boy, Kilo, Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Ölçümleri Alınarak Alt Ekstremite Ve Lumbal Ekstansörlerinin Esneklikleri Otur Ve Eriş Eurofit Test Bataryası, Spagat (Kalça Esneklik) Testi, Köprü (Omurga Esneklik) Testi, Flamingo Denge Testi Ve Koordinasyon Testleri Uygulanmıştır. Ölçümler Casio Marka Kronometre, Metre, Feliks Marka Tartı Ve Cetvel İle Alınmıştır. Araştırmada Ön-Test Son-Test Motifli Deneysel Yöntem Kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmada Araştırma Grubuna Ön Ve Son Test Uygulanmıştır. İstatistiksel Analiz İçin Spss Paket Programı Kullanılmış, Ön Ve Son Test Farkı Karşılaştırılmasında T Testi Kullanılarak Değerlendirilmiştir. Çalışma Sonucunda Çocukların Boy Ve Kilolarında Anlamlı Bir Fark Bulunmamıştır. Otur Eriş Ön Test 8,62±4,52, Son Test 11,85±4,77 Anlamlı Fark Bulunmuş. Spagat Ön Test 9,38±4,90, Son Test 4,83±3,78 Anlamlı Fark Bulunmuş. Köprü Ön Test 49,40±17,43, Son Test 43,72±15,65 Anlamlı Fark Bulunmuş. Flamingo Denge Ön Test 15,29±6,43, Son Test 21,25±9,22 Anlamlı Fark Bulunmuş. Koordinasyon Ön-Test 16,20±2,68, Son Test 12,55±2,64 Anlamlı Fark Bulunmuş. Test Ölçüm Sonuçları Tablolarda Verilmiştir. Her Test Uygulaması İki Tekrar Yapılmış Ve En Yüksek Derece Saniye Ve Metre Cinsinden Yazılmıştır.

Sonuç: Çalışma Sonunda Cimnastiğin Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Özellikleri Üzerinde Belirgin Bir Etkisinin Olduğu Saplanmıştır.