Erken Reverzibilite Testinin Tanısal Değeri


Gönlügür T., Gönlügür U.

Turkish Thoracic Journal, cilt.7, ss.178-182, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Turkish Thoracic Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.178-182

Özet

Erken reverzibilite testinde, bir aerosol bronkodilatör uygulamasını takiben bronkodilatasyonu deùerlendirmek için spirometri tekrarlanmaktadır. Test, astım ve kronik obstrüktif akciùer hastalıùının (KOAH) ayırıcı tanısında kullanılan tek spirometrik testtir. 65 astım ve 71 KOAH hastasının 200 mikrogram salbutamol inhalasyonu öncesi ve 20 dakika sonrasındaki zorlu vital kapasite (FVC) ve birinci saniyedeki zorlu ekspiryum hacimleri (FEV1) retrospektif olarak araütırıldı. FVC ile iliükili parametrelerin ayırıcı tanıda anlamlı bir deùeri yoktu. FEV1 ‘deki artıülar ile yaü veya sigara anamnezi arasında anlamlı korelasyon yoktu. Ayırıcı tanıda en iyi parametre FEV1 ‘deki artıü / beklenen FEV1 oranının yüzdesiydi ancak % 6.5 eüiùinin duyarlılıùı ve özgüllüùü, sırasıyla % 81 ve % 86 idi. Sonuç olarak akut bronkodilatör cevabın astım ve KOAH ‘ın ayrımında sınırlı bir deùeri vardır.

In the early reversibility test, spirometry is repeated to assess the bronchodilatation following the administration of an aerosol bronchodilator. It is unique spirometric test for the differential diagnosis between asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Forced vital capacity (FVC) and forced expiratory volume in 1st second (FEV1) before and 20 minutes after inhalation of 200 microgram salbutamol were retrospectively analyzed in patients of asthma (n=65) and COPD (n=71). FVC-related parameters had no a significant effects in the differential diagnosis. No significant correlations were observed between the increase in FEV1 and age or smoking history. The best parameter in the differential diagnosis of asthma and COPD was the percentage of the increase in FEV1 / predicted FEV1, and with a cut-off level for 6.5 %, the sensitivity and the specificity were only 81 %, and 86 %, respectively. In conclusions, acute bronchodilator response has a limited value in differentiating bronchial asthma from COPD.