Bir Sanat Hamisi Olarak Muhammed Şiban Han (1451-1510) ve Maveraünnehir’deki Kültür Politikası


ALTIER S.

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.4, pp.143-162, 2008 (Peer-Reviewed Journal)