Ecological Risk Analysis of Lake Sediments: The Importance of Background Values in Determination of Antropogenic and Natural-Sourced Heavy Metal Inputs - Göl Çökellerinin Ekolojik Risk Analizi: Antropojenik ve Doğal Kaynaklı Ağır Metal Girdilerinin Belirlenmesinde Ardalan Değerlerinin Önemi


KÜKRER S., ERGİNAL A. E.

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye