Prospective Teachers' Perceptions towards Lifelong Learning Competencies


Creative Commons License

Evin Gencel I.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.38, no.170, pp.237-252, 2013 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 38 Issue: 170
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.237-252
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

The aim of this study was to investigate prospective teachers’ perceptions towards their lifelong learning competencies. The research was carried out at Canakkale Onsekiz Mart University’s Faculty of Education. The study group consisted of 551 4th grade preservice teachers. Data of the research were collected with “The Scale of Key Competences for Lifelong Learning” developed by Şahin, Akbaşlı and Yanpar Yelken (2010). The data were analysed by ANOVA, the independent t test and the Scheffe test. The findings demonstrated that prospective teachers’ perceptions towards their lifelong learning competencies changed siginificantly in accordance with gender and departments. It was found that prospective teachers feel that they are most competent in communication in their native language and least competent in communication in foreign languages and in social and civic competences

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının (N=551) yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algılarını incelemektir. Çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Veriler Şahin, Akbaşlı ve Yanpar Yelken (2010) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme İçin Anahtar Yeterlikler Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma verileri ANOVA, bağımsız t testi ve Scheffe testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları cinsiyet ve öğrenim görülen anabilim dalı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Öğretmen adaylarının kendilerini en yeterli hissettiği alanın anadilde iletişim, en yetersiz hissettikleri alanların yabancı dilde iletişim ile sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yeterlikler olduğu belirlenmiştir.