A Qualitative Research On The Evaluation Of Customer E-Complaints In Restaurant Businesses Operating In The Çanakkale Region


Ayas N.

Social Sciences Studies Journal, vol.7, no.89, pp.4546-4569, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 89
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26449/sssj.3546
  • Journal Name: Social Sciences Studies Journal
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.4546-4569
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this research, it is aimed to identify customer complaints against restaurant businesses operating in the Çanakkale region and to develop solution recommendations for the businesses regarding these complaints. The research data were obtained from negative customer comments made about 79 restaurant businesses on the tripadvisor.com website between the dates of January 1, 2018, and January 20, 2021, using the document review technique within the scope of the qualitative research method. In the research, the comments in the categories of "average", "bad" and "terrible" were analyzed, and a total of 555 customer comments containing complaints were interpreted with content analysis. MAXQDA program was used to analyze the data. When the findings are evaluated, the research reveals that the complaints arise from 5 main themes and 24 sub-themes including complaints about foods and beverages, complaints about employees, complaints about prices, complaints about physical structure and other complaints. In this context, making the necessary improvements by the managers of restaurant businesses upon taking into account the customer complaints identified will increase customer satisfaction and loyalty. At the end of the study, suggestions were offered to the managers of restaurant businesses and researchers

Bu araştırmada Çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren restoran işletmelerine yönelik müşteri şikâyetlerinin belirlenmesi ve bu şikâyetlere yönelik olarak işletmelere çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemi kapsamında doküman incelemesi tekniği kullanılarak 01 Ocak 2018-20 Ocak 2021 tarihleri arasında tripadvisor.com internet sitesinde yer alan 79 restoran işletmesi hakkında yapılmış olumsuz müşteri yorumlarından elde edilmiştir. Araştırmada, “ortalama”, “kötü” ve “berbat” kategorilerindeki yorumlar incelenerek şikâyet içeren toplamda 555 müşteri yorumu içerik analizi ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Verilerin analizinde MAXQDA programı kullanılmıştır. Bulgular değerlendirildiğinde; yiyecek ve içereceklerle ilgili şikâyetler, çalışanlarla ilgili şikâyetler, fiyat ile ilgili şikâyetler, fiziki yapı ile ilgili şikâyetler ve diğer şikâyetler olmak üzere 5 ana tema ve 24 alt tema ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda restoran işletmesi yöneticilerinin tespit edilen müşteri şikâyetlerini dikkate alarak gerekli iyileştirmeleri yapmaları müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttıracaktır. Çalışmanın sonunda restoran işletmesi yöneticilerine ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Müşteri şikâyetleri, restoran, doküman incelemesi, içerik analizi